ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
دوشنبه 21 خرداد سال 1397 تعداد بازدید : 175
تایید تاپ چارت سازمانی شرکت توسط مدیریت محترم عامل
در پی دستور جناب مهندس پرهیزکار مدیریت محترم عامل شرکت مبنی بر تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل در سال ۹۴ ،اعضای کمیته طرح طبقه بندی با تشکیل جلسات منظم در طول چند سال گذشته توانستند به پست ها و مشاغل شرکت در چارت سازمانی، ساماندهی و آن را تدوین نمایند
 در پی دستور جناب مهندس پرهیزکار مدیریت محترم عامل شرکت مبنی بر تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل در سال ۹۴ ،اعضای کمیته طرح طبقه بندی با تشکیل جلسات منظم در طول چند سال گذشته توانستند به پست ها و مشاغل شرکت در چارت سازمانی، ساماندهی و آن را تدوین نمایند .در جلسه ای که شب گذشته در دفتر مدیرعامل محترم شرکت ترتیب یافت اعضای کمیته طرح طبقه بندی مشاغل تاپ چارت سازمانی را به مدیریت محترم عامل ارائه کردند و ضمن بررسی و رفع برخی ابهامات و ایرادات نهایتاّ  جناب مهندس پرهیزکار آن را مورد تایید قرار دادند . لازم به ذکر است که تأیید این تاپ چارت سازمانی قدم مهم و گامی اساسی در ادامه راه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل است که باعث اجرایی شدن زیر چارت های آن خواهد شد.