ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
دوشنبه 18 بهمن سال 1395 تعداد بازدید : 634
اطلاعیه فروش اقلام ضایعاتی

" بسمه تعالی "

اطلاعیه فروش اقلام ضایعاتی

1-     شرایط عمومی شرکت در مزایده :

1-1  : داشتن توانائی مالی جهت خرید

1-2  : داشتن توانائی جهت ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ تعیین شده

1-3  : پیشنهادات مخدوش ، مبهم و بدون سپرده و نیز پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شوند بی اعتبار تلقی خواهند شد و در مزایده شرکت داده نمی شوند .

1-4  : موضوع مزایده با شرایط و وضعیت موجود که به رویت و اطلاع پیشنهاد دهندگان رسیده به فروش خواهد رسید .

1-5  : پیشنهاد دهندگان در تنظیم اسناد و ارائه پیشنهاد می بایست به شرایط و تعهدات خود دقت کامل داشته باشند .

1-6  : شرکت کننده نباید ممنوع المعامله باشد .

1-7  : کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی  مزایده در روزنامه ها به عهده برنده مزایده می باشد .

1-8: اعلام شماره حساب شخصی از طرف شرکت کننده در مزایده ، جهت استرداد احتمالی وجه سپرده

2-     مدارک لازم جهت شرکت در مزایده :

1-2: تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی و یا معرفی نامه شرکت

2-2:اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده

3-2: ارایه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ پنج درصد مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی ویا واریز وجه نقد

3-    تنظیم و امضا فرم پیشنهاد قیمت بدون هر گونه قید و شرط.

4-    متقاضی مجاز می باشد لیست اقلام ضایعات را بطور کامل یا بصورت جزئی انتخاب وقیمت ارائه نماید.

5-    نشانی کارخانه و محل دریافت اسناد : شیراز خیابان شهید دوران- کارخانه تولیدی لاستیک دنا

6-    مهلت مراجعه جهت دریافت اسناد درساعات اداری روز یکشنبه مورخ 17/11/95 لغایت روز شنبه مورخ 23/11/95 با دردست داشتن پاکت وتحویل به دبیرخانه کمیته ضایعات واقع در امور مالی به شماره تماس 0713742816 کارخانه دنا

7-    آخرین مهلت تحویل پیشنهادات :ساعت .......................روز...............................

        شرایط فوق الذکر  مطالعه شد و به طور کامل موردقبول است

                تاریخ:                                                   مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :

نحوه تنظیم و ارسال مدارک :

متقاضیان می بایست اسناد مزایده و مدارک مورد نیاز و نیز پیشنهاد قیمت خود را بطور مجزا در پاکت های (الف )  و (ب)  بشرح ذیل و به صورت لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت16روز 25 مورخ 25/11/95 به دبیر خانه کمیته ضایعات مستقردر امور مالی شرکت تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.

پاکت (الف) شامل :

-      اسناد مزایده  با درج نام و امضاء در ذیل تمامی صفحات

-      مدارک شناسایی متقاضی (کپی صفحه اول شناسنامه   و در صورت داشتن توضیح ، کپی صفحه آخر  و کپی کارت ملی )

-      اصل فیش واریزی

  • توضیح : متقاضیان حقوقی می بایست علاوه بر کپی اساسنامه شرکت  و آگهی روزنامه رسمی ، مدارک شناسایی اعضای  هیئت  مدیره و صاحبان امضاء  وپرینت از حساب جاری شرکت ممهور به اصل مهر بانک را نیز ارسال  نمایند.

پاکت (ب) شامل : فرم پیشنهاد قیمت و تعهد نامه شرکت در مزایده می باشد.

4) نحوه تعیین برنده مزایده :

1-4: کمیته ضایعات شرکت ابتدا سپرده شرکت در مزایده متقاضیان (پاکت الف ) را  بررسی و پس از احراز  صحت مبلغ  واریزی  و مطابقت آن با میزان مقدار برای شرکت در مزایده ، اقدام به گشودن پاکت  پیشنهاد  قیمت  (پاکت ب) خواهد نمود .

توجه :  تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات متعاقبا از طریق همین سایت  به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .

تبصره : به بیشنهادات فاقد سپرده بدون امضا مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .

2-4 کمیته ضایعات شرکت در رد قبول پیشنهادات بدون قید و شرط آزاد است .

3-4- پس از اعلام نتیجه مزایده توسط کمیته ضایعات شرکت به استثناء سپرده برنده اول تا سوم ، سپرده شرکت در مزایده  سایر شرکت کنندگان حداکثر در مهلت قانونی مسترد خواهد شد .

شرایط فوق الذکر  مطالعه شد و به طور کامل موردقبول است  

    تاریخ :                                                                                  مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :

4-4- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول  شرایط مزایده بوده و پس از اعلام نتیجه توسط کمیته ضایعات ، برنده مزایده می بایست ضمن هماهنگی با کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن واریز حداقل 50%  از مبلغ پیشنهادی به شماره حساب شماره 0106182709001 به نام آقایان غلامحسین شعرا وعلی اکبر اوژند در بانک ملی شعبه لاستیک دنا و ارائه اصل فیش واریزی ،جهت تنظیم قرارداد در محل کارخانه دناحضور یابد . بدیهی است در این صورت سپرده شرکت در مزایده برندگان دوم و سوم آزاد می گردد . لیکن در صورتی که برنده اول از پیشنهاد خود اعلام انصراف نماید ، سپرده شرکت در مزایده وی به نفع  صاحبان حساب فوق ضبط خواهد شد و مراتب فوق به برنده نفر دوم ابلاغ می گردد .

چنانچه برنده دوم نیز پس از ابلاغ و انقضای مهلت مقرر حاضر به خرید و عقد قرارداد نگردد ، سپرده وی نیز به نفع صاحبان حساب فوق ضبط و همین رویه برای برنده سوم اعمال می گردد که در صورت انصراف ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده وی به نفع شرکت دنا، برابر مقررات اقدام خواهد شد .

توضیح :

پس از تنظیم قرارداد  بین برنده مزایده و کمیته ضایعات مدارک و مستندات مربوطه جهت انجام مقدمات به اداره انبارها جهت صدور مجوز حمل ارسال می گردد . لذابه محض اعلام اداره انبارها مبنی بر صدور مجوز حمل همراه با قید مدت زمان مشخص برنده مزایده می بایست  نسبت به حمل ضایعات اقدام نماید .

بدیهی است اینجانب /شرکت  ......................... فرزند /به شماره ثبت ................. به شماره شناسنامه ................ متولد ............................. به نشانی ...................................................................................................................... با مطالعه و آگاهی و کامل و رویت مورد مزایده موافقت خود را با شرایط مندرج در مزایده و نیز با امضاء آن تمایل خود را برای شرکت در مزایده اعلام می دارم .

            شرایط فوق الذکر  مطالعه شد و به طور کامل موردقبول است

                      تاریخ:                                                        مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :

                                         

                                          فهرست اقلام به شرح ذیل می باشد

1 هشت  عدد دینام بزرگ ( الکتروموتور سه فاز ) اسقاطی همراه با 1 عدد الکتروموتور سه فاز 380 ولت

2 دو عدد موتور بنزینی 4 سیلندر اوراقی

3 یک عدد اسکایور اوراقی همراه با شاسی و موتور

4 یک عدد گیربکس پرس پخت تیوپ

5 یک عدد اسکرو اکسترودر

6 شش عدد رول ( 26 و 24 ) اکسترودر ، 2 عدد رول میکسر بنبوری و 1 عدد رول اسکرو اپراتور 8×10

7 یک عدد شاسی با رولهای کوچک ( کلندر )

8 یک عدد شاسی صنعتی 15×2

9 یک عدد وزنه جرثقیل

10 سه عدد درپوش پرس پخت تیوپ ( هر کدام به وزن 10 تا 15 تن به طور تقریبی )

11- دستگاه بزرگ تست تسمه نقاله همراه با شاسی ، گیربکس و رولهای آن

12 منبع 3000 لیتری همراه با شاسی و چرخ

13 یک عدد شاسی خالی همراه با چرخ ( بدون منبع )

14 پنج عدد ستون شش متری ( چک لودر )

15- چهار عدد گیربکس ( کاتو )

16- دوعدد سرویسر ساخت تایر ( همراه با شاسی و گیبکس )

17- دوعدد پانل برق ( 3×2 متری )

18 یک عدد شاسی کولکتور

19- چهل عدد مین برینگ ضایعاتی ( فیلتر تصویه آب نیروگاه )

20 پوسته مهتابی ، پمپ سوخته آب کولر ، قطعات کوچک برقی ، تعدادی لباسشویی اوراقی

21- سیم لاکی مسی ( حدودا یک تن )

22 قالبهای پرس پخت تایر به سایزهای مختلف ( 8% آلومینیوم )

            شرایط فوق الذکر  مطالعه شد و به طور کامل موردقبول است

                      تاریخ:                                  مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :

اعلام شماره  حساب شخصی

اینجانب / شرکت .......................... فرزند / به شماره ثبت .................. به شماره شناسنامه ............صادره ...............(شرکت کننده در مزایده فروش اقلام ضایعاتی مذکور شرکت تولیدی لاستیک دنا بدین وسیله شماره حساب ................................ نزد بانک ......................  شعبه ............................... شهر ................ را جهت عودت احتمالی وجوه سپرده واریزی اعلام می دارم .)

                                                                نام ونام خانوادگی

                                                                محل امضاء و تاریخ