ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
دوشنبه 15 آذر سال 1395 تعداد بازدید : 351
معاینات سالیانه سلامت وبهداشت محیط کار در لاستیک دنا برگزار شد

در راستای ارتقاء سطح سلامت وبهداشت محیط کار وپرسنل با مساعدت های مدیریت محترم عامل شرکت جناب آقای مهندس پرهیزکار ومدیر محترم امور اداری وپیگیری های جناب آقای دکتر احمد زاده مدیر محترم کلینیک ورئیس کمیته HSEمعاینات دوره ای سال 95 در سطح شرکت وبا استقبال گرم پرسنل جهت خونگیری در حال انجام می باشد .در این زمینه آزمایشات قند خون – کلسترول و کبد مورد چک آپ وبررسی قرار می گیرد وبه پرسنل کارخانه اعلام ودر پرونده پزشکی هریک از پرسنل درج می گردد.