ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
شنبه 28 فروردین سال 1395 تعداد بازدید : 722
بازدید هیئت تکنولوژی چین وژاپن از شرکت تولیدی لاستیک دنا
در تاریخ های 25 و26 فروردین 95 با توجه هماهنگی های انجام شده وحمایت ها ومساعدت مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس پرهیزکار،هیاتی متشکل از شرکت های ماشین ساز و تکنولوژیست چین وژاپن برای بررسی شرایط موجود وبحث وتبادل نظر در مورد نحوه انجام انتقال تکنولوژی تایر های TBRوتوسعه خط رادیال سیمی PCRاز کارخانه بازدیدی داشتند

در تاریخ های 25 و26 فروردین 95 با توجه هماهنگی های انجام شده وحمایت ها ومساعدت مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس پرهیزکار،هیاتی متشکل از شرکت های ماشین ساز و تکنولوژیست چین وژاپن برای بررسی شرایط موجود وبحث وتبادل نظر در مورد نحوه انجام انتقال تکنولوژی تایر های TBRوتوسعه خط رادیال سیمی PCRاز کارخانه بازدیدی داشتند .در جلسه ای  که در سالن کنفرانس مدیریت با نمایندگان کماپانی های چینی وژاپنی برگزار گردید جناب آقایان مهندس شعرا ، مهندس دهقانی ،مهندس حاجی پور ومهندس خسروانی برگزار گردید در خصوص شرایط لاستیک دنا جهت انتقال وخرید  تکنولوژی وماشین آلات تایر سازی از کمپانی های شرق آسیا بحث وتبادل نظر گردید وپیشنهاد های  متنوعی نیز از سوی کمپانی چینی به مدیریت شرکت ارائه شد در ادامه برنامه بازدیدی از خطوط تولیدی لاستیک دنا وبررسی امکانات شرکت ،شامل بنبوری ها ،خط جدید وقدیم کلندر ،اکسترودر های دوبلکس وتریپلکس و همچنین دستگاه های استیل کاتر وبید هگزاگونال ونیز دستگاه های ساخت TBMوتایر های TBRانجام گردید .همچنین کلیه پرسهای پخت مورد بازدید وبررسی قرار گرفت .در خلال بازدید بررسی های فنی توسط گروه خارجی انجام گرفت وتوضیحات مبسوطی توسط جناب آقای مهندس خسروانی وسایر همکاران داده شد.در جلسه دیگری که در دفتر مدیریت ترتیب یافت جناب آقای دکتر پرهیزکار معاونت محترم تولید ومهندسی شرکت نیز سیاست کلی انتقال تکنولوژی مورد نیاز ونظر دنا را مورد تاکید قرار دادند .پس از جلسه مجداّ بازدید دیگری از سایر قسمت های کارخانه خصوصاّ نیروگاه انجام گرفت وامکانات آن برای تولید تایر های TBRبررسی شد.در روز دوم گروه مذکور PERPOSAL (پیشنهاد فنی )خود را بطور مفصل توضیح وارائه دادند .لازم بذکر است گروه دیگری نیز ظرف این هفته وهفته آینده در همین رابطه عازم شرکت تولیدی لاستیک دنا هستند ،امید است در آینده خیلی نزدیک شاهد راه اندازی وتولید تایر های TBRبا تکنولوژی جدید وروز دنیا باشیم.