ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
چهار شنبه 19 اسفند سال 1394 تعداد بازدید : 627
بازرسان جشنواره امتنان وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی از شرکت تولیدی لاستیک دنا بازدید کردند
در پی راه یابی لاستیک دنا به مرحله کشوری جشنواره امتنان ،انتخاب واحد نمونه کشوری بازرسان این جشنواره جهت بررسی نهایی مستندات شرکت ودیدن مکانها وفضا های فرهنگی ورزشی ورفاهی وارد کارخانه شدند .

در پی راه یابی لاستیک دنا به مرحله کشوری جشنواره امتنان ،انتخاب واحد نمونه کشوری بازرسان این جشنواره جهت بررسی نهایی مستندات شرکت ودیدن مکانها وفضا های فرهنگی ورزشی ورفاهی وارد  کارخانه شدند .

بازرسان وزارت کار پس از ورود به سالن کنفرانس دفتر مدیریت شرکت رفتند ودر نشستی با مدیران ارشد کارخانه گفتگو کردند .مدیر محترم مالی شرکت جناب آقای مهندس شعرا شرحی از فعالیتها وامکانات فرهنگی رفاهی کارخانه وگزارشات مالی را از طریق پاورپوینتی که روابط عمومی شرکت آماده کرده بود جهت استحضار مدعوین  بیان نمودند .جناب آقای حاجی پور مدیر محترم امور اداری نیز توضیحاتی از عملکرد اموراداری شرکت در جذب نیرو واشتغال را بیان نمودند وجناب آقای کیانی رئیس محترم شورای اسلامی کار شرکت نیز کارنامه بسیار موفق هیئت مدیره شرکت را شرح دادند.پس از جلسه بازرسان وزارت کار از خطوط تولیدی شرکت بازدید کردند.