ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
چهار شنبه 12 اسفند سال 1394 تعداد بازدید : 706
مشارکت وهمکاری شرکت تولیدی لاستیک دنا با شرکت بریجستون ژاپن

در راستای سیاست های شرکت مبنی بر ایجاد ارتباط با شرکت های بزرگ ومعظم تایر دنیا در دوره پسا برجام ورفع تحریم ها وهمچنین انتقال تکنولوژی روز تایرهای TBRخوشبختانه این فرصت فراهم شد تا با رایزنی های خوب با شرکت بریجستون ژاپن هماهنگی وارتباط هایی برقرار گردد.در همین زمینه شرکت تولیدی لاستیک دنا بصورت joint venture با کمپانی بزرگ بریجستون ژاپن قراردادهایی منعقد کند تا از آن شرکت انتقال تکنولوژی ودانش فنی جهت ساخت تایر های TBRانجام گیرد .به همین منظور با آقای پروفسورMakoto Hachioshi   از کشور ژاپن دعوت شد تا با توجه به آشنایی ایشان با لاستیک دنا و نیز ارتباط های خوب با کمپانی بریجستون ژاپن مذاکرات لازم را انجام ومقدمات عقد قراردادهای مربوطه را فراهم نماید.