ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
پنجشنبه 10 اردیبهشت سال 1394 تعداد بازدید : 576
شکوه همدلی وهمزبانی با استقبال پرسنل لاستیک دنا از رئیس جمهور محبوب دکتر حسن روحانی
پرسنل فهیم ،زحمتکش وهمیشه در صحنه شرکت تولیدی لاستیک دنا با پیام ریاست محترم هیئت مدیره شرکت مبنی بر استقبال شایسته از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی با شور ونشاط وصف ناپذیری برای استقبال از وخوشامدگویی به رئیس جمهور محبوب به فرودگاه شیراز حرکت کردند.

  به گزارش روابط عمومی لاستیک دنا پرسنل فهیم ،زحمتکش وهمیشه در صحنه شرکت تولیدی لاستیک دنا با پیام ریاست محترم هیئت مدیره شرکت مبنی بر استقبال شایسته از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی با شور ونشاط وصف ناپذیری برای استقبال از وخوشامدگویی به رئیس جمهور محبوب به فرودگاه شیراز حرکت کردند.

در این برنامه که از روز قبل با دستور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب آقای مهندس پرهیزکار تمامی پرسنل شرکت با سرویس های ایاب وذهاب شرکت به فرودگاه منتقل شدند وبا قرار گرفتن در مسیری  که ریاست محترم جمهوری جهت قرار گرفتن در مسیر استقبال باید از آن عبور میکردند با شعار های روحانی متشکریم وروحانی به شیراز خوشامدی وبا در دست گرفتن پرچمهای خوشامد گویی استقبال باشکوهی از ریاست محترم جمهوری انجام دادند.در جمع پرسنل شرکت جناب آقای مهندس پرهیزکار ،مهندس رئیس زاده ،مهندس شعرا ومهندس حاجی پور نیز حضور داشتند که شور ونشاط پرسنل را بیش از پیش کرده بود وهمچنین با جمع پرسنل عکس یادگاری گرفتند.