ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
پنجشنبه 21 اسفند سال 1393 تعداد بازدید : 573
بازدید هیئت نظارت جشنواره امتنان وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی از شرکت تولیدی لاستیک دنا
وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی با بررسی این مستندات ،لاستیک دنا را بعنوان یکی از واحد های حائز کسب برترین واحد کشور دانست لذا کارگروهی را جهت بررسی نهایی وراستی آزمایی به شرکت تولیدی لاستیک دنا اعزام نمود

پس از آنکه شرکت تولیدی لاستیک دنا با ارائه مستندات قوی از سالهای 91،92،93 در بین شرکت های تولیدی وواحد های صنعتی استان فارس بعنوان واحد نمونه استانی معرفی گردید وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی با بررسی این مستندات ،لاستیک دنا را بعنوان یکی از واحد های حائز کسب برترین واحد کشور دانست لذا کارگروهی را جهت بررسی نهایی وراستی آزمایی به شرکت تولیدی لاستیک دنا اعزام نمود .این هیئت متشکل ازجناب آقایان :مهندس محبی رئیس امور اجتماعی وزارت کار – مهندس حسینی از فراکسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی – دکتر عابد نژاد ازاساتید دانشگاه علم وصنعت تهران مهندس حاتمی رئیس امور اجتماعی اداره کل کار فارس  - مهندس خادم الحسینی مدیریت اجتماعی اداره کل کار وتعاون فارس وسرکار خانم پاداش نیک سرپرست اداره آسیبهای اجتماعی استان فارس بودند که در نشستی که در دفتر مدیریت شرکت برگزار گردید سوالاتی را از مدیریت محترم شرکت جناب آقای مهندس رئیس زاده  و مدیر محترم امور اداری جناب آقای حاجی پور ومدیر اداره مهندسی صنایع جناب آقای مهندس دهقانی وسایر مدیران شرکت پرسیدند که جناب آقای مهندس رئیس زاده با دقت وحوصله به سوالات مطرح شده پاسخ دادند هیئت نظارت وزارت کار همچنین از فضاها واماکن ومراکز فرهنگی رفاهی و ورزشی شرکت بازدید بعمل آوردند.