ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
پنجشنبه 13 آذر سال 1393 تعداد بازدید : 616
بازدید جناب آقای مهندس شجاع از شرکت تولیدی لاستیک دنا
جناب آقای مهندس شجاع مشاور محترم آقای دکتر نوبخت در سفری که به شیراز برای پیگیری این مصوبات داشتند به دعوت جناب آقای مهندس پرهیزکارریاست محترم هیئت مدیره شرکت جهت بازدید از این مجموعه تولیدی به شرکت وارد شدند

در راستای سفر جناب آقای دکتر نوبخت سخنگوی محترم دولت تدبیر وامید به استان فارس وتصویب بودجه برای رشد وتوسعه صنایع استان فارس در جلسه کارگروه این استان جناب آقای مهندس شجاع مشاور محترم آقای دکتر نوبخت در سفری که به شیراز برای پیگیری این مصوبات داشتند به دعوت  جناب آقای مهندس پرهیزکارریاست محترم هیئت مدیره شرکت جهت بازدید از این مجموعه تولیدی به شرکت وارد شدند ومورد استقبال ریاست هیئت مدیره ومعاونت محترم مالی شرکت جناب آقای مهندس شعرا قرار گرفتند ودر نشستی که در دفتر مهندس پرهیزکار برگزار گردید به تشریح مسائل ومشکلات گذشته این صنعت مهم واستراتژیک کشور واستان فارس وبرنامه هایی که برای رشد وتوسعه آن در نظر گرفته شده است پرداختند .پس از جلسه جناب آقای مهندس شجاع در بازدیدی از خطوط تولیدی ودر حال توسعه شرکت دیدن نمودند .