ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
SKHX-LW ايمني ، ثبات وقرارمندي وتوان پيچشي خوب وبراي استفاده درتمام فصول ساخته شده است . سایز : 5.60-13 لایه : 4
  از سايز هاي تاير باياس است.در این دسته از تایر ها امتداد نخهای لایه با خط مرکزی تایر زاویه مورب می سازد  و  قرار گیری  لایه ها  روی  یکدیگر  به صورت ضربدری می باشد . جنس نخ لایه ها از نایلون است  و در بدنه  تایر  بجز  در ناحیه  طوقه ها از  سیم فولادی  استفاده  نمی شود ، داراي ايمني ، ثبات وقرارمندي وتوان پيچشي خوب وبراي استفاده درتمام فصول ساخته شده است .