ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
GGN طراحي به گونه اي است كه داراي كشانش عالي بخصوص براي مصرف روي جاده هاي خاكي طراحي گرديده است و متناسب براي جاده هاي كوهستاني وشيب دار مي باشد . سایز : 6.00-16 لایه : 8
طراحي به گونه اي است كه داراي كشانش عالي  بخصوص براي  مصرف  روي  جاده هاي خاكي  طراحي  گرديده  است  و  متناسب  براي  جاده هاي كوهستاني وشيب دار مي باشد .