ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
MTN ثبات،پایداری و فرمانپذیری بر روی جاده ، قابل استفاده در کلیه فصول و مناسب جهت بزرگراهها و جاده های آسفالته سایز : 12.00-24 لایه : 18
از سايز هاي تاير باياس است . در این دسته از تایر ها امتداد نخهای لایه با خط مرکزی تایر  زاویه  مورب می سازد و  قرار گیری  لایه ها  روی  یکدیگر به صورت ضربدری می باشد . جنس نخ لایه ها از نایلون است و در بدنه تایر بجز در ناحیه طوقه ها از سیم فولادی استفاده نمی شود. ثبات،پایداری و فرمانپذیری بر روی جاده ، قابل استفاده در کلیه فصول و مناسب جهت بزرگراهها و جاده های آسفالته