ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  
ULN براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است. سایز : 11.00-20 لایه : 16

از سايز هاي تاير باياس است . در این دسته از تایر ها امتداد نخهای لایه با خط مرکزی تایر  زاویه  مورب می سازد و  قرار گیری  لایه ها  روی  یکدیگر به صورت ضربدری می باشد . جنس نخ لایه ها از نایلون است و در بدنه تایر بجز در ناحیه طوقه ها از سیم فولادی استفاده نمی شود.
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار ، طراحي آن به گونه اي است كه حالت چنگ زدن به زمين و حركت خودرو در هنگام بار بسيار مناسب مي باشد. از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.