ورود به سامانه
شناسه کاربری :  
  کلمه عبور :  

نحوه نگهداری لاستیک

اگر لاستیک ها روی رینگ سوار شده باشند بایستی بطور افقی نگهداری شوند و اگر آنها را بطور عمودی قرار دهند فشاربیهوده ای به یک نقطه از آنها وارد می شود. بهترین راه حل تهیه پایه ای فلزی است که لاستیکها رابدون انکه با یکدیگر تماس داشته باشند نگه میدارند. ولی اگر لاستیک ها جدا از رینگ باشند میتوان انها را بطور عمودی قرار داد زیرا وزن زیادی به ان وارد نمی شود.

 

 

 

 

 

بطور كلي تاير، تيوب و نوار نسبت به عوامل جوي بسيار تاثير پذيرند وهمچنين بايدازنگهداري آنها درمجاورت مواد شيميايي اجتناب نمود. با توجه به مراتب فوق براي نگهداري مناسب تاير توجه به نكات ذيل ضروري است:
•تاير را در محل خشك و خنك، زير سقف نگهداري نموده، از قراردادن آن در معرض نور مستقيم خورشيد و ديگر منابع حرارتي خودداري كنيد.
•از قراردادن تاير در معرض منابع توليد ازن مانند خورشيد، مراكزجوشكاري لامپهاي بخار جيوه و كابلهاي فشار قوي خودداري كنيد.
•وجود مواد شيميايي نظير نفت، گريس و غيره در انبار و مجاورت تايرموجب تخريب اجزاي تاير مي گردد.
•حتي الامكان تايرها را بصورت عمودي روي قفسه هاي مناسب نگهداري كنيد و درصورتي كه تايرها را به حالت افقي روي يكديگر قرار مي دهيد  نبايد ارتفاع چيدن آنها از 5/1 متر تجاوز كند. 


                                                     
قبل از سواركردن تايربرروي رينگ خودرو وبه منظور افزايش طول عمر وعملكرد بهتر تايرلطفاً به نكات زير توجه فرمائيد:

 

 

 

 

الف: سطح خارجي تاير را از هرگونه سنگ ريزه پاك نمائيد.

ب: محل تماس رينگ با طوقه تايرمي بايست تميز وبدون زنگ زدگي باشد زيرا موجب نشت هوا وكم بادي خواهد شد .

پ: براي نصب وبيرون آوردن تايرحتماً از دستگاه مناسب آن استفاده گردد ، كوچكترين ضربه به طوقه تايرموجب نشت هوا ، گرم شدن لاستيك وحتي دوپوستي خواهد بود .

ج: براي نشست كامل تاير بر روي رينگ جداً از باد اضافي خود داري نمائيد وبراي ااينكاراز معايعات روان كننده خاص ( آب وصابون ) استفاده شود و از ماليدن روغن و واكس به ناحيه طوقه اجتناب كنيد .

د: تاير رينگ شده را بادستگاه بالانس وترجيحاً پس از نصب چرخ به روي خودرو  با استفاده از دستگاه بالانس سيار، بالانس وكنترل نمائيد .

ر: تنظيم باد چرخ ها را قبل از حركت خودرو ودرحالت سرد انجام دهيد .

ز: هميشه باد تاير را مناسب با بارآن تنظيم نمائيد وبراي اينكارروي ديواره تايرميزان حداقل وحداكثرميزان باد وبارقيد گرديده است .

 

مصرف كننده محترم:

آيا ميدانيد تايرهاي توليدي دنا براي اولين باردربين كارخانجات سازنده تاير از اول دي ماه سال 88 به بعد علاوه بر36 ماه ضمانت از زمان توليد از طرف بيمه ايران نيز ضمانت گرديده است .